SK | EN | IT | RO
Certifikačný orgán systémov manažérstva

Certifikačný orgán
systémov
manažérstva

Certifikačný orgán
systémov manažérstva

pracuje na základe akreditácie SNAS
pre certifikáciu systémov manažérstva...

pracuje na základe akreditácie SNAS
pre certifikáciu systémov manažérstva...

Certifikuje
nasledovné
oblasti

Certifikuje
nasledoné oblasti

ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001
ISO 14064, ISO 17100, ISO 20000

ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001
ISO 14064, ISO 17100, ISO 20000

Conformance
Verification
International

Conformance
verification international

CVI je certifikačný orgán systémov manažérstva
s medzinárodnou pôsobnosťou.

CVI je certifikačný orgán systémov manažérstva s medzinárodnou pôsobnosťou.

Certifikačný orgán systémov manažérstva

Všeobecné
informácie

Všeobecné
informácie

Informácie
Politika nestrannosti
Odvolania a sťažnosti

pracuje na základe akreditácie SNAS
pre certifikáciu systémov manažérstva...

Bootstrap Slider

Certifikačný orgán systémov manažérstva

CVI je celosvetovo pôsobiaca organizácia.


  • pracuje na základe akreditácie SNAS pre certifikáciu systémov manažérstva, ktorá je uznaná IAF. To zaručuje celosvetové uznanie certifikátov CVI. Presné a aktuálne informácie o rozsahu akreditácie poskytuje SNAS (www.snas.sk). CVI poskytuje tieto informácie na požiadanie. CVI je aj členom IRACAB;

  • využíva odborníkov s bohatými skúsenosťami v podnikoch európskeho i svetového významu;

  • pragmatickým a vysoko kultivovaným prístupom k posudzovaniu a certifikácii si získava stále väčšiu priazeň manažérov a výkonných pracovníkov z radov záujemcov o certifikát systému i certifikovaných subjektov.

Certifikujeme podľa noriem:ISO 9001
Kvalita
ISO 14001
Životné prostredie
ISO 45001
Bezpečnosť
ISO 3834-2
Zváranie
ISO 13549
Čistenie
ISO 13845
Zdravotnícke pomôcky
ISO 14046
Vodná stopa
ISO 14064
Skleníkové plyny
ISO 16636
Ochrana proti škodcom
ISO 17100
Prekladateľské služby
ISO 20000-1
IT služby
ISO 22000
Potraviny
ISO 22301
Kontinuita podnikania
ISO 27001
Informačná bezpečnosť
ISO 37001
Boj proti korupcii
ISO 39001
Bezpečnosť cestnej premávky
ISO 50001
Energia
EU 333/2011
Kovový šrot
PAS 99
Integrovaný manažment

Partneri

Slovensko

ACERT, s.r.o.


MPČĽ 3170/31
058 01 Poprad
Slovensko


Tel: +421 948 037 277
E-mail: cvi@cvi.sk

Rumunsko

Conformance Verification International SRL


Str. Predeal, Nr. 73, Jud. Mures
540494 Târgu Mures
Rumunsko


Fax: +40 365 815 782
E-mail: contact@cviromania.ro

Taliansko

CVI Italia SRLs


Via dell’Arcoveggio 49/5
40129 Bologna (BO)
Taliansko


Tel.: +39 800 198 099
Fax: +39 328 57 22 882
E-mail: direzione@cvi-italia.com

India

Veritas CVI Certifications (P) Ltd.


S-31, Second Floor,
Eldeco Station No.1 Mall,
Sector-12, Mathura Road,
Faridabad - 121007
India


Tel.: +91 981 008 87 73
Tel.: +91 129 510 9000
E-mail: veritascvi@gmail.com

Írsko

CVI-Ireland


30-32 Washington Street
Cork
Írsko


Tel.: +353 (0) 21 202 8005
E-mail: info@cvicertification.com

Ostatné

CVI, s.r.o.


MPČL 3170/31
058 01 Poprad
Slovensko


Tel: +421 948 037 277
E-mail: cvi@cvi.sk

Všeobecné informácie