Certifikačný orgán systémov manažérstva

CVI je certifikačný orgán systémov manažérstva s medzinárodnou pôsobnosťou.

CVI:
 • pracuje na základe akreditácie SNAS pre certifikáciu systémov manažérstva, ktorá je uznaná IAF. To zaručuje celosvetové uznanie certifikátov CVI. Presné a aktuálne informácie o rozsahu akreditácie poskytuje SNAS (www.snas.sk). CVI poskytuje tieto informácie na požiadanie. CVI je aj členom IRACAB;
 • využíva odborníkov s bohatými skúsenosťami v podnikoch európskeho i svetového významu;
 • pragmatickým a vysoko kultivovaným prístupom k posudzovaniu a certifikácii si získava stále väčšiu priazeň manažérov a výkonných pracovníkov z radov záujemcov o certifikát systému i certifikovaných subjektov.
CVI SK - Contact

CVI   Slovensko
 • Adresa
    CVI, s.r.o.
    MPCL 3170/31
    058 01 POPRAD
    Slovensko
 • Telefón
    +421 944 013 365
    +421 948 037 277
 • E-mail
    cvi@cvi.sk