Certifikační orgán systémů managementu

CVI je certifikační orgán systémů managementu s mezinárodní působností.

CVI
 • pracuje na základě akreditace SNAS pro certifikaci systémů managementu, která je uznána IAF. To zaručuje celosvětové uznání certifikátů CVI. Přesné a aktuální informace o rozsahu akreditace poskytuje SNAS (www.snas.sk). CVI poskytuje tyto informace na vyžádání. CVI je i členem IRACAB;
 • využívá odborníky s bohatými zkušenostmi v podnicích evropského i světového významu;
 • pragmatickým a vysoce kultivovaným přístupem k posuzování a certifikaci si získává stále větší přízeň manažerů a výkonných pracovníků z řad zájemců o certifikát systému i certifikovaných subjektů.
CVI SK - Contact

CVI   Slovensko
 • Adresa
    CVI, s.r.o.
    MPCL 3170/31
    058 01 POPRAD
    Slovensko
 • Telefon
    +421 944 013 365
    +421 948 037 277
 • E-mail
    cvi@cvi.sk