Politika nestrannosti

CVI, s.r.o., jako certifikační orgán systémů managementu, prohlašuje, že:

 • chápe důležitost nestrannosti při provádění činností souvisejících s certifikací systému managementu;
 • řídí konflikt zájmů;
 • zajišťuje objektivitu svých činností souvisejících s certifikací systémů managementu;
 • bude udržovat proces certifikace co nejjednodušší a nejsrozumitelnější pro zákazníky;
 • se bude snažit předcházet sporům se zainteresovanými stranami a jejich stížnostem.

Vrcholový management certifikačního orgánu se zavazuje

 • k zajištění nestrannosti činností souvisejících s certifikací systémů managementu na všech úrovních;
 • k vytvoření, implementace a udržování systému managementu dle normy ISO / IEC 17021-1;
 • umožňovat přístup ke službám certifikačního orgánu všem žadatelům.
CVI SK - Contact

CVI   Slovensko
 • Adresa
    CVI, s.r.o.
    MPCL 3170/31
    058 01 POPRAD
    Slovensko
 • Telefon
    +421 944 013 365
    +421 948 037 277
 • E-mail
    cvi@cvi.sk