Informácie

Informácie o audítorských postupoch, procesoch na vydanie, zamietnutie, udržiavanie, obnovovanie, pozastavenie, obnovenie alebo odobratie certifikátu alebo rozšírenia alebo obmedzenia rozsahu certifikácie, použitie ochrannej známky alebo loga certifikačného orgánu a certifikačnej značky alebo loga možno nájsť v DOHODE O CERTIFIKÁCII.

Všetky žiadosti o informácie, všetky odvolania a sťažnosti týkajúce sa certifikačných činností, za ktoré CVI, s.r.o. (ďalej CVI) zodpovedá, musia byť doručené písomne na adresu:

 • CVI, s.r.o.
 • MPČĽ 3170/31
 • 058 01 Poprad
 • Slovenská Republika

alebo emailom na adresu: cvi@cvi.sk

CVI poskytuje na základe žiadosti informácie o:

 • geografických oblastiach v ktorých pôsobí;
 • stave danej certifikácie;
 • mene, príslušnom normatívnom dokumente, rozsahu a geografickej polohe (mesto a krajina) konkrétneho klienta.

Aktuálne informácie o rozsahu akreditácie môžete ľahko získať na vyžiadanie. Ďalšie verejne dostupné informácie možno nájsť na tejto webovej stránke.

CVI SK - Contact

CVI   Slovensko
 • Adresa
    CVI, s.r.o.
    MPCL 3170/31
    058 01 POPRAD
    Slovensko
 • Telefón
    +421 944 013 365
    +421 948 037 277
 • E-mail
    cvi@cvi.sk