Informace

Informace o auditorských postupech, procesech na vydání, zamítnutí, udržování, obnovování, pozastavení, obnovení nebo odebrání osvědčení nebo rozšíření nebo omezení rozsahu certifikace, použití ochranné známky nebo loga certifikačního orgánu a certifikační značky nebo loga lze nalézt v DOHODĚ O CERTIFIKACI.

Všechny žádosti o informace, všechna odvolání a stížnosti týkající se certifikačních činností, za které CVI, s.r.o. (dále CVI) odpovídá, musí být doručeny písemně na adresu:

 • CVI, s.r.o.
 • MPČĽ 3170/31
 • 058 01 Poprad
 • Slovenská Republika

nebo emailem na adresu: cvi@cvi.sk

CVI poskytuje na základě žádosti informace o

 • geografických oblastech v nichž působí;
 • stavu dané certifikace;
 • jméně, příslušném normativním dokumentu, rozsahu a geografické poloze (město a země) konkrétního klienta.

Aktuální informace o rozsahu akreditace můžete snadno získat na vyžádání. Další veřejně dostupné informace lze nalézt na této webové stránce.

CVI SK - Contact

CVI   Slovensko
 • Adresa
    CVI, s.r.o.
    MPCL 3170/31
    058 01 POPRAD
    Slovensko
 • Telefon
    +421 944 013 365
    +421 948 037 277
 • E-mail
    cvi@cvi.sk