Odvolání a stížnosti

Všechna odvolání a stížnosti řeší CVI podle svých interních předpisů promptně uznávajíc principy nestrannosti a diskrétnosti.

Zásady řešení odvolání a stížností klientů a certifikovaných subjektů jsou uvedeny v DOHODĚ O CERTIFIKACI.

Podání, přezkoumání a rozhodnutí o odvoláních nevede k žádným diskriminačním činnostem proti předkladateli odvolání.

Po ověření oprávněnosti odvolání / stížnosti informuje CVI, pokud je to možné, předkladatele o přijetí, resp. nepřijetí odvolání / stížnosti. CVI na požádání informuje ve vhodném čase předkladatele i o postupu ve vyřizování odvolání / stížnosti a o výsledku.

CVI spolu s klientem a předkladatelem stížnosti určí, zda, a pokud ano, pak v jakém rozsahu se zveřejní předmět stížnosti a její řešení. Pokud se nepodaří dosáhnout dohody, rozhodne CVI jednostranně.

CVI SK - Contact

CVI   Slovensko
 • Adresa
    CVI, s.r.o.
    MPCL 3170/31
    058 01 POPRAD
    Slovensko
 • Telefon
    +421 944 013 365
    +421 948 037 277
 • E-mail
    cvi@cvi.sk